Syarah ashlussunnah wa’tiqadud diin # Biography shahibul kitab 1

Biography shahibul kitab
#Syarah ashlussunnah wa’tiqadud diin#
Ust. Badrusalam LC
(4/

Berkata imam Abu Muhamad Abdurrahman bin Abi Hatim: “Aku bertanya kepada ayahku (Abu Hatim) & Abu Zur’ah tentang keyakinan ahlussunnah dalam pokok-pokok agama & keyakinan para ulama yg mereka temui di seluruh negeri?

Syarah:

Siapakah Abu Hatim Ar Raazi?
Beliau adalah imam al hafidz al hujjah Muhammad bin idris. bin Mundzir bin Daud bin Mihran Ar Razi.

Beliau lahir pada tahun 195H.
beliau berguru kepada 3000 guru di semua negeri-negeri. islam di waktu itu, diantara guru beliau adalah Abu Nu’aim Al Fadl bin Dukain & lainnya.

Pujian ulama.
Yunus bin Abdul A’la bekata: “Abu Zur’ah & Abu Hatim adalah dua imam negeri Khurrasan”.

Al Khalili berkata: “Abu Hatim sangat ‘alim ttg perselisihan para shahabat & fiqih tabi’in, aku mendengar kakeku & beberapa ulama lain mendengar Ali bin Ibrahim Al Qathan berkata: “Aku tidak pernah melihat orang seperti Abu Hatim”. Kami berkata: “Bukankah kamu pernah melihat Ibrahim Al Harbi & Isma’I’ll Al Qadli? Ia berkata: “Aku tidak pernah melihat orang yg paling mengumpulkan hadits & paling utama dari Abu Hatim”.

Adz Dzahabi berkata: “Ia adalah samudera ilmu, berkeliling ke negeri-negeri & sangat menguasai matan & sanad, menulis hadits & mengumpulkannya, menjarh & menta’dil, mentashhih & menta’lil”.

Wafat.
Beliau wafat pada tahun 277H di bulan Sya’ban, semoga Allah merahmatinya.

by Abu Hamzah Suparwan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s